O Zdravotním kvízu


Provozovatel stránek

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.zdravotnikviz.cz je společnost IDS Media CZ s.r.o., IČ: 27384233, se sídlem Nad Novou Libní 1802/3, 182 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 115442 (dále jen „Provozovatel“).

Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů fyzických osob postupuje Provozovatel jakožto správce osobních údajů vždy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

V rámci provozu internetové stránky www.zdravotnikviz.cz nedochází ke shromažďování a zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.

Cookies

Tyto internetové stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto internetových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá internetových stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Používáním těchto internetových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

Autorská práva

Provozovatel je v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněn vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám. Provozovateli náleží všechna autorská práva k veškerému obsahu, který je umístěn na těchto internetových stránkách, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto stránkách. Je zakázáno jakékoli nezákonné kopírování či jiné užití obsahu umístěného na těchto internetových stránkách bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

Odkazy na jiné stránky

Na těchto internetových stránkách mohou být uvedeny odkazy na stránky, nad nimiž nemá Provozovatel kontrolu. Pokud uživatel navštíví některou z těchto stránek, měl by se seznámit s jejich zabezpečením ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za postupy a politiku jiných subjektů.

Odpovědnost a právní režim

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za správnost, přesnost a úplnost informací obsažených na těchto internetových stránkách. Případná rizika plynoucí uživateli z používání těchto stránek či informací zde uvedených, jsou zcela na uživateli a Provozovatel za ně nenese jakoukoliv odpovědnost. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit obsah těchto stránek bez předchozího upozornění.

Tyto internetové stránky, jejich obsah a právní vztahy vznikající v souvislosti s jejich užíváním se řídí českým právem. Jakékoli případné související spory budou řešeny soudy České republiky.


V případě otázek se na nás můžete obrátit na e-mailové adrese: office@ids-media.cz